2019-07-28 17:43

Pentol-Enviro Polska Sp. z o.o. - nowa siedziba, ten sam adres


Pentol-Enviro Polska Sp. z o.o. - nowa siedziba, ten sam adres

Przeprowadziliśmy się do nowej siedziby, z drugiej strony tego samego budynku

31-624 Kraków, Os. Piastów 21B
tel. 12 686 36 86 
fax 12 686 11 01 
e-mail: pentol@pentol.pl

 

KTO JEST KIM W PENTOL-ENVIRO POLSKA SP. Z O.O.:

Eric Blauenstein - Prezes Zarządu Pentol-Enviro Polska Sp. z o.o., Prezes Holdingu Pentomag AG 
telefon: +49 7624 300100
fax: +49 7624 300190
email: eric.blauenstein@pentol.net
Marek Szczepańczyk  - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
telefon: 12 686 36 86
email: marek.szczepanczyk@pentol.pl
Krzysztof Filipowski  - Dyrektor ds. Rozwoju, Prokurent
telefon: 12 686 36 86
tel. kom.: 601 300 721
email: krzysztof.filipowski@pentol.pl
Anna Krasowska  - Główna Księgowa, Prokurent
telefon: 12 686 36 86
email: anna.krasowska@pentol.pl
Jacek Kozera  - Dyrektor Handlowy, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
telefon: 12 686 36 86
email: jacek.kozera@pentol.pl
Krzysztof Drab  - Kierownik Serwisu
telefon: 12 686 36 86 
tel. kom.: 603 244 882
email:  krzysztof.drab@pentol.pl
Ewa Gancarczyk  - Kierownik Sprzedaży
telefon: 12 686 36 86
tel. kom.: 601 620 486
email: ewa.gancarczyk@pentol.pl
Paulina Żaba  - Specjalista ds. Administracji i Wsparcia Sprzedaży
telefon: 12 686 36 86
tel. kom.: 601 909 099
email: paulina.zaba@pentol.pl